Espais


El centre consta de dos edificis:

  • Educació infantil: amb tres aules, el seu pati, els banys exteriors i un bany adaptat per primària.
  • Educació primària: edifici de dos plantes, on es troben les següents instal·lacions:
   • A la planta baixa: les aules de 1r, 2n i 3r de primària, i l’aula d’educació infantil de 5 anys (degut a la creació d’una aula més de 3 anys el curs 2017-2018), l’aula de psicomotricitat, aula de desdoblaments, la biblioteca, banys pels alumnes i la sala d’actes.
   • A la primera planta: les aules de 4t, 5è i 6è de primària, l’aula de música, aula de ceràmica, aules de PT i AL, aula de material i banys pels alumnes.
   • La sala de mestres, el despatx de direcció, la secretaria, una aula de material, l’antiga cuina (aula de tallers quan ens donin permís), els banys dels mestres, i l’aula d’informàtica formen un annex de l’edifici de primària.
  • Unes pistes esportives molt grans, així com una zona amb taules de
   picnic i jocs de fusta diversos.