Mestres


CURS 2018-2019 
TUTORIES EDUCACIÓ INFANTIL:
 • Eli Llobet Buscató (3 anys)
 • Eva Chaves García (4 anys A)
 • Pilar Méndez Serra(4 anys B)
 • Catalina Riutort Mayans (5 anys)
TUTORIES EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
 • Olivia Trigueros Buendia (Primer)
 • Dulce Aranda Burgueño (Segon)
 • Lali Torres Serra (Tercer)
 • Cati Mari Quetglas Porquer (Quart)
 • Silvana Insa Olcina (Cinquè)
 • Claudine Kruch Bujosa (Sisè)
 ESPECIALISTES I EQUIP DE SUPORT:
 • Aina Navarro Martínez (+1 infantil)
 • Inés Tarrés Viñas (Anglès infantil i de 1r a 3r de primària i plàstica -1r a 4t-)
 • Pilar Torres Serra (Anglès -4t a 6è- i plàstica -5è i 6è-)
 • Present Ortiz Far (Castellà 4t i 6è, valors 4t i 6è)
 • Claudine Kruch Bujosa (Música)
 • Cati Mari Quetglas Porquer -1r, 2n, 5è i 6è- i Toni Riera Roig -3r i 4t- (Educació Física)
 • Jordi Boix Boned (Religió)
 • Sonia Ramón Pérez (PT)
 • Esther Marí Ordoñez (AD)
 • Victòria Andreu Mesquida (AL)
MEMBRES DE L’EQUIP D’ORIENTACIÓ (EOEP):
 • Pilar Moragues Mulet (Orientadora)
 • Toni Borràs Genovard (PTSC)