Oferta educativa


Actualment som 234 alumnes, dels quals 88 són d’educació infantil i 146 d’educació primària.
El nostre centre compta amb un grup per a cada nivell a educació infantil i primària, excepte el nivell de 5è d’educació infantil (4 anys), que tenim dos grups.