Oferta educativa


Actualment som 234 alumnes, dels quals 88 són d’educació infantil i 146 d’educació primària.
El nostre centre compta amb un grup per a cada nivell a educació infantil i primària, excepte el nivell de 4t d’educació infantil (3 anys), que tenim dos grups.