Equip directiu


  • Present Ortiz Far (directora)
  • Toni Riera Roig (cap d’estudis)
  • Pilar Torres Serra (secretària)

Horari de direcció: dilluns i dimarts de 9 a 10 hores i dilluns i dimecres de 13 a 14 hores.

Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 13 a 14 hores.