Equip directiu


Equip directiu

  • Present Ortiz Far (Directora)
  • Toni Riera Roig (Cap d’estudis)
  • Pilar Torres Serra (Secretària)