Consell escolar


Aquesta és la composició del consell escolar del centre, després de la renovació parcials dels seus membres: