AJUDES A CENTRES ADHERITS AL PROGRAMA PER AL FINANÇAMENT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA


L’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha publicat la Resolució provisional d’ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia. Al nostre centre, en concret, li ha concedit la quantitat de 3710€.