AJUDES AJUNTAMENT REUTILITZACIÓ LLIBRES I TAC


L’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha concedit al nostre centre la quantitat de 3090€ en concepte d’ajuda per al Programa de Reutilització de llibres de text i material didàctic i per al Programa TAC (curs 2018-2019), segons la proposta provisional de concessió d’ajudes publicada el dia 4 de desembre de 2018.

El Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia ha concedido a nuestro centro la cantidad de 3090€ en concepto de ayuda para el Programa de Reutilitzación de libros de texto y material didáctico y para el Programa TAC (curso 2018-2019), según la propuesta provisional de concesión de ayudas publicada el dia 4 de diciembre de 2018.