APRENENTATGE COOPERATIU


Al llarg d’aquest trimestre hem iniciat el treball cooperatiu amb l’alumnat.
És una eina d’aprenentatge, en la qual els alumnes s’organitzen en petits grups per treballar junts, amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns.
Els alumnes aprenen entre iguals.

 

A lo largo de este trimestre hemos iniciado el trabajo cooperativo con los alumnos.
Es una forma de aprendizaje, en la cual los alumnos se organizan en pequeños grupos para trabajar juntos, con la intención de conseguir metas y objetivos comunes.
Los alumnos aprenden entre iguales.