BEQUES MENJADOR


La Conselleria d’Educació ha publicat la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador escolar. Podeu consultar les bases i descarregar els annexos que heu de presentar a la secretaria del centre a:

 https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2020-21/.

Recordeu que per gestionar-la heu de demanar cita prèvia al correu electrònic de l’escola. Termini: 20 d’octubre.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!


La Conselleria d’Educació ha publicado la convocatoria de ayudas individualizadas de comedor escolar. Podéis consultar las bases en https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2020-21/.

Recordad que para gestionarla tenéis que pedir cita previa en el correo electrónico de la escuela. Plazo: 20 de octubre.

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!