CANDIDATS MARES/PARES AL CONSELL ESCOLAR I COMPOSICIÓ MESA ELECTORAL/CANDIDATOS MADRES Y PADRES AL CONSEJO ESCOLAR Y COMPOSICIÓN MESA ELECTORAL


Al document adjunt podeu veure els candidats per ser representants de les mares i pares al consell escolar del centre.

Recordau que les votacions seran el dia 30 de novembre, entre les 13:30 i les 15:30 hores.

També podeu veure les mares i pares que han de formar part de la mesa electoral.


En el documento adjunto podéis ver los candidatos para ser representantes de las madres y los padres al consejo escolar del centro.

Recordad que las votaciones seran el día 30 de noviembre, entre las 13:30 y las 15:30 horas.

También podéis ver las madres y padres que han de formar parte de la mesa electroral.