DIES NO LECTIUS TRIATS PEL CENTRE/DÍAS NO LECTIVOS ELEGIDOS POR EL CENTRO


Els dies no lectius triats pel centre per al curs 2021-2022 (consensuats amb els altres centres de la localitat) són els següents:

  • 11 d’octubre 2021 (dia de lliure disposició)
  • 7 de desembre 2021 (dia lliure disposició)
  • 25 de febrer 2022 (dia no lectiu en substitució d’una festa local)
  • 2 de març 2022 (dia no lectiu en substitució d’una festa local)

Los días no lectivos elegidos por el centro para el curso 2021-2022 (consensuados con los otros centros de la localidad) son los siguientes:

  • 11 de octubre 2021 (día de libre disposición)
  • 7 de diciembre 2021 (día de libre disposición)
  • 25 de febrero 2022 (día no lectivo en sustitución de una fiesta local)
  • 2 de marzo 2022 (día no lectivo en sustitución de una fiesta local)