ELECCIONS CONSELL ESCOLAR


INFORMACIÓ ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
Dilluns, 26 de novembre
Horari de les votacions:
– 8:45 a 9:15h
– 13:45 a 14:10h
Recordau que heu de portar el DNI per poder votar!
Esperam la vostra participació!
…………………………………………………………………….
INFORMACIÓN ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR
Lunes, 26 de noviembre
Horario de las votaciones:
– 8:45 a 9:15h
– 13:45 a 14:10h
¡Recordad que debéis traer el DNI para poder votar!
¡Esperamos vuestra participación!