ENS FORMEM


El claustre del Ceip Sant Jordi ha començat una formació que durarà tot el curs escolar.Estem carregats de feina però també de il·lusió, ja que després de reflexionar molt sobre la nostra tasca educativa i sobre el funcionament del nostre centre,creim molt necessari formar-nos en l’àmbit d’avaluació competencial per poder donar una millor resposta als alumnes, families i a nosaltres com a docents.

Pensem que tenim un centre amb una bona metodologia i necessitem eines per poder recollir aquestes evidències.Esperem de tot cor al finalitzar el curs, poder mostrar els resultats dels nostres aprenentatges.


El claustro del Ceip Sant Jordi ha empezado una formación que durarà todo el curso escolar. Estamos cargados de ilusión ya que después de reflexionar mucho sobre nuestro trabajo y sobre el funcionamiento de nuestro centro, hemos creído necesario formarnos en el ámbito de la evaluación competencial, para poder dar una mejor respuesta a los alumnos, familias y a nosotros como docentes.

Pensamos que tenemos un centro con una buena metodología y necesitamos herramientas para poder recoger estas evidencias .Esperamos de todo corazón al finalizar el curso, poder mostraros los resultados de nuestro aprendizaje.