INFORMACIÓ COVID PER FAMÍLIES


Us facilitam telèfons i correus de contacte per resoldre dubtes relacionats amb la COVID.

– Dubtes generals no assistencials relacionats amb la COVID-19 poden contactar amb la Direcció General de Salut Pública per les vies següents: 900 101 863

educacovid@dgsanita.caib.es

– Dubtes sobre sospita de casos i contactes estrets de COVID-19 dins l’àmbit educatiu poden contactar amb INFOCOVID PEDIÀTRIC per la via següent: Telèfon: 900700222

…………………………………………………………………………………………………………………….

Os facilitamos teléfonos y correos de contacto para resolver dudas relacionados con la COVID.

– Dudas generales no asistenciales relacionadas con la COVID-19 pueden contactar con la Dirección General de Salud Pública por las vías siguientes: 900 101 863

educacovid@dgsanita.caib.es

– Dudas sobre sospechas de casos y contactos estrechos de COVID-19 dentro del ámbito educativo pueden contactar con INFOCOVID PEDIÀTRIC por la vía siguiente:

Teléfono: 900 700 222