INFORMACIÓ FINANÇAMENT AJUNTAMENT


L’Ajuntament de Sant Josep va publicar el dia 28/06/2021 la «Proposta de concessió provisional de la Convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2020-21 o programa equivalent, que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 2020-21.
Al nostre centre li han concedit la quantitat de 3.780,00 € (35€ x 108 alumnes).


El Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia publicó el día 28/06/2021 la “Propuesta provisional de la Convocatoria de concesión de ayudas para los centros que imparten educación primaria o secundaria adheridos al Programa de finançament de llibres de text i material didàctic para el curso 2020-2021 o programa equivalente, que tienen alumnado empadronado en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, curso 2020-2021”.
A nuestro centro le han concedido la cantidad de 3.780,00€ (35€ x 108 alumnos).