INFORMACIÓ IMPORTANT GESTIB


Degut a la situació actual, és molt important que totes les famílies tingueu accés al GESTIB (programa de gestió de centres docents de les Illes Balears). A través d’aquest programa tindreu accés, entre altres coses, a les notes dels vostres fills/es.
Per a què el centre us pugui donar d’alta al sistema, és necessari que ens envieu un correu a ceipsantjordi.eivissa@educaib.eu amb la següent informació:
Nom i llinatges
Nom del fill/a o tutelat/da i curs en què es troba escolaritzat
Número de telèfon mòbil
Formulari de sol.licitud de compte d’usuari pel GESTIB (el que se us adjunta). El podeu escanejar o enviar una foto del mateix.,
En cas de no poder imprimir el “Formulari de sol·licitud” per emplenar-lo, ens enviau un correu amb les dades sol·licitades, fent constar que autoritzau al centre a donar-vos d’alta. Quan s’acabi l’estat d’alarma ens posarem en contacte de nou per a què pugueu signar la sol·licitud de compte d’usuari.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Una forta abraçada a tots i molta salut!
………………………………………………………………………….

Debido a la situación actual, es muy importante que todas las familias tengáis acceso al GESTIB (programa de gestión de centros docentes de las Islas Baleares). A través de este programa tendréis acceso, entre otras cosas, a las notas de vuestros/as hijos/as.
Para que el centro os pueda dar de alta en el sistema, es necesario que nos enviéis un correo a ceipsantjordi.eivissa@educaib.eu con la siguiente información:
Nombre y apellidos
Nombre del hijo/a o tutelado/a y curso en el que esté matriculado
Número de teléfono móvil
Formulario de solicitud de cuenta de usuario para el GESTIB (el que se adjunta). Lo podéis escanear o enviar una foto del mateix.
En caso de no poder imprimir el “Formulario de solicitud” para rellenarlo, nos podéis enviar un correo con los datos solicitados, haciendo constar que autorizáis al centro a daros de alta. Cuando se acabe el estado de alarma nos pondremos en contacto de nuevo para que podáis firmar la solicitud de cuenta de usuario.
Muchas gracias por vuestra colaboración. Un abrazo muy fuerte y mucha salud