INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES FAMÍLIES


 Entrega de notes: 25 de juny (al llarg de tot el matí). A partir del dia 19 de juny, podreu apuntar-vos a una llista que estarà penjada a l’entrada de l’escola. Els nens que van amb el bus escolar poden fer-ho mitjançant l’agenda.

 Festa fi de curs: El dia 22 de juny a les 19h . Us esperam a tots.

 Transport escolar curs 2018-2019: Els alumnes que viuen a les localitats de Sant Jordi de Ses Salines i Sant Francesc de s’Estany i el seu domicili està a més de 3 km de l’escola tenen dret a fer ús del transport escolar. Si compliu els requisits i voleu fer ús d’aquest servei el curs vinent, podeu passar per la secretaria del centre i demanar un imprès. La data màxima per entregar la sol•licitud és el dia 25 de juny.

………………………………………………………………………………

 Entrega de notas: 25 de junio (durante toda la mañana). A partir del día 19 de junio, podréis apuntaros en una lista que estará expuesta a la entrada del colegio. Los alumnos que van en el bus escolar pueden apuntarse a través de la agenda.

 Fiesta fin de curso: El día 22 de junio a las 19h . Os esperamos a todos.

 Transporte escolar curso 2018-2019: Los alumnos que viven en las localidades de Sant Jordi de Ses Salines y Sant Francesc de s’Estany y su domicilio está a más de 3 km de la escuela tienen derecho a hacer uso del transporte escolar. Si cumplen los requisitos y queréis hacer uso de este servicio el próximo curso, podéis pasar por la secretaría del centro y solicitar un impreso. La fecha máxima de entrega de la sol•licitud será el día 25 de junio.