INICI 3r TRIMESTRE


Estimades famílies,
En primer lloc, esperam que tots i totes estigueu bé.
Sabem que vivim una situació extraordinària.
Han sortit moltes notícies als diaris i televisió sobre si l’alumnat perdrà el curs escolar. Des de l’escola us volem tranquilitzar. El nostre alumnat seguirà treballant els continguts essencials del curs, al setembre es farà una avaluació inicial, com fem cada curs escolar, i aquest, serà el punt de partida.
Com a família és important cuidar aquesta rutina de feina, però, també, la part emocional, més important que qualsevol altra cosa en aquests moments.
Informar-vos que demà us enviarem:
– La darrera resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del segon cicle d’educació infantil i de l’educació primària a les Illes Balears per al curs 2019-2020.
– Qüestionari que haureu d’emplenar (un per cada fill/a) -és molt important la vostra col·laboració per saber la vostra opinió sobre la feina realitzada fins ara, la comunicació centre/família i poder millorar-la, en cas necessari.
L’equip directiu
……………………………………………………………………………………………………………………………

Queridas familias,
En primer lugar, esperamos que todos/as estéis bien.
Sabemos que vivimos una situación extraordinaria.
Han salido muchas noticias en los periódicos y la televisión sobre si el alumnado perderá el curso escolar. Desde la escuela os queremos tranquilizar. Nuestro alumnado seguirá trabajando los contenidos esenciales del curso, en septiembre se hará una evaluación inicial, como hacemos cada curso escolar, y éste, será el punto de partida.
Como familia es importante cuidar esta rutina de trabajo, pero, también, la parte emocional, más importante que cualquier otra cosa en estos momentos.
Informaros que mañana os enviaremos::
– La última resolución del «conseller d’Educació, Universitat i Recerca» de 16 de abril de 2020 por la cual se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, a causa de la epidemia del COVID 19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos del segundo ciclo de educación infantil y de educación primaria de las Islas Baleares para el curso 2019-2020.
– Cuestionario que tendréis que rellenar (un por cada hijo/a) -es muy importante vuestra colaboración para saber vuestra opinión sobre el trabajo realizado hasta ahora, la comunicación centro/familia y poder mejorarla, en caso necesario.
El equipo directivo