INSTRUCCIONS PER AL FUTUR PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ


A causa de la situació actual provocada pel Covid-19 les oficines d’escolarització romandran tancades fins l’11 de maig.
Per fer el tràmit d’adscripció i/o admissió recomanam tenir donada d’alta l’autentificació CL@VE o bé estar d’alta al GESTIB.
Trobareu els manuals per registrar-se al Cl@ve i recuperar la contrassenya del Gestib aquí:
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/tramitclave

Per més informació, aquí teniu la web del servei d’escolarització:
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806/…

I les dades de contacte de l’oficina d’escolarització d’Eivissa: 971176029 – escolaritzacioeivissa@gmail.com

Més endavant, quan la Conselleria d’Educació ens doni instruccions, s’informarà dels sistemes de suport que haurem d’articular per les famílies que no tinguin mitjans informàtics.
………………………………………………………………………………………………………………………..

A causa de la situación actual provocada por el Covid-19 las oficinas de escolarización estarán cerradas hasta el 11 de mayo.
Para realizar el trámite de adscripción y/o admisión recomendamos tener dada de alta la autentificación CL@VE o estar dado de alta en el GESTIB.
Encontraréis los manuales para registrarse en Cl@ve y recuperar la contraseña del Gestib aquí:
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/tramitclave

causa de la situación actual provocada por el Covid-19 las oficinas de escolarización estarán cerradas hasta el 11 de mayo.
Para realizar el trámite de adscripción y/o admisión recomendamos tener dada de alta la autentificación CL@VE o estar dado de alta en el GESTIB.
Encontraréis los manuales para registrarse en Cl@ve y recuperar la contraseña del Gestib aquí:
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/tramitclave

Para más información, aquí tenéis la web del servicio de escolarización:
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806/…

Y los datos de contacto de la oficina de escolarización de ibiza: 971176029 – escolaritzacioeivissa@gmail.com

Más adelante, cuando la Conselleria d’Educació nos de instrucciones, se informará de los sistemas de apoyo que deberemos articular para las familias que no tengan medios informáticos.