MENJADOR ESCOLAR 2021-2022


S’ha enviat a totes les famílies, a través del Gestib, un missatge amb tota la informació que hem rebut del Càtering s’Olivera (empresa que gestionarà el servei de menjador escolar el curs 2021-2022) per tal de facilitar-vos el registre a l’app i respondre a les possibles preguntes sobre aquest servei i el seu funcionament. S’ha adjuntat també el full per a poder domiciliar els pagaments.

També podeu accedir a aquesta informació si clicau damunt el següent enllaç:

https://drive.google.com/drive/folders/1aDZTNCn1udITqCPVaqgN_QhKDz_F1YRl?usp=sharing

També s’ha enviat a través del Gestib l’enllaç per a connectar-se a la reunió virtual (a través del GOOGLE MEET) que l’empresa realitzarà els dies i hores que es detallen a continuació:

Dilluns, 6 de setembre ·  8:00 – 9:30pm

Dimarts,  7 de setembre. 8:00 – 09:30pm

Dimecres, 8 de setembre ·  8:00 – 9:30pm

Dijous, 9 de setembre ·  8:00 – 9:30pm


Se ha enviado a todas la familias, a través del Gestib, un mensaje con toda la información que hemos recibido del Càtering s’Olivera (empresa que gestionará el comedor escolar el curso 2021-2022) para facilitaros el registro en la app y responder las posibles preguntas sobre este servicio y su funcionamiento. Se ha adjuntado también el impreso para poder domiciliar los pagos.

También podéis acceder a esta información a través del siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1aDZTNCn1udITqCPVaqgN_QhKDz_F1YRl?usp=sharing

También se ha enviado a través del Gestib el enlace para conectarse a la reunión virtual (a través del GOOGLE MEET) que la empresa realizará los días y horas que a continuación se detalla:

Lunes, 6 de setembre ·  8:00 – 9:30pm

Martes,  7 de setembre. 8:00 – 09:30pm

Miércoles, 8 de setembre ·  8:00 – 9:30pm

Jueves, 9 de setembre ·  8:00 – 9:30pm