MILLA + CONCURS DE L’ONCE


Els alumnes de 5è i 6è de primària, al llarg del curs participen en un programa que es diu «Escuelas de la Milla».
Segons l’Organització Mundial de la Salut, l’obesitat infantil i el sobrepès, són uns dels problemes de salut pública a nivell mundial més greus del segle XXI.
Amb aquest programa es vol millorar la salut física, emocional i social dels infants. Els ajuda a portar un estil de vida saludable.
Cada mes augmenten el nombre de dies que realitzan la milla. Cadascú al seu ritme. I, a poc a poc, se n’adonen de com milloren la seva resistència, velocitat,… És un repte personal.
Les mestres han enllaçat l’activitat amb el «34 concurs de l’ONCE», on es treballa per aconseguir una escola inclusiva.
Varen escriure una carta al director del centre de salut per realitzar la milla simulant necessitats que alguns companys podríen patir i com les podríen resoldre. A més de posar-se en la pell dels altres. Varen aconseguir que el centre de salut ens deixàs cadires de rodes. També simularen ceguera, obesitat,…L’activitat va ser engrescadora!

Los alumnos de 5º y 6º de primaria, a lo largo del curso participan en un programa que se llama «Escuelas de la Milla».
Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil y el sobrepeso, son unos de los problemas de salud pública a nivel mundial más graves del siglo XXI.
Con este programa se quiere mejorar la salud física, emocional y social de los niños/as. Los ayuda a llevar un estilo de vida saludable.
Cada mes aumentan el número de días que realizan la milla. Cada uno a su ritmo. Y, poco a poco, se dan cuentan de como mejoran su resistencia, velocidad,…Es un reto personal.
Las maestras han enlazado la actividad con el «34 concurso de la ONCE», donde se trabaja para conseguir una escuela inclusiva.
Escribieron una carta al director del centro de salut para realizar la milla simulando diferentes necesidades que algunos compañeros podrían sufrir y como las podrían ayudar a resolver. Además de ponerse en la piel de los demás. Consiguieron que el centro de salud les dejara sillas de ruedas. También simularon ceguera, obesidad,… La actividad fue motivadora!