NOVES TASQUES


Estimades famílies,
L’equip docent del CEIP Sant Jordi espera que totes les famílies que formau part de la nostra comunitat, porteu aquests dies de confinament de la millor forma possible. Hem de ser positius. Segur que sortirem reforçats. Volem que les nostres paraules siguin un missatge d’ànim i tranquilitat.
Com a claustre, hem valorat la nostra feina amb l’alumnat al llarg d’aquest dies. En un principi, estava pensada per a quinze dies de confinament. A partir d’ara, farem uns petits canvis per poder flexibilitzar-les i poder fer-ne un seguiment sense angoixar-vos. La situació és nova per a tots i totes i l’equip de mestres hem canviat en temps record la nostra forma de treballar, la nostra intenció és que cap infant es vegi perjudicat per aquesta situació. Per això, és important que ens comuniqueu qualsevol situació que desconeguem.
A dia d’avui, per ordre de la Conselleria, les activitats han de ser de reforç i/o consolidació. En cap cas, podem ampliar temari.
Totes les tasques pretenen ajudar a establir rutines d’estudi sense convertir-se en una situació estressant. Pretenem acompanyar-vos en aquests moments complicats, aportant ajuda i tranquilitat. Hem acordat fer-ho de la següent manera:

ED.INFANTIL
– Es proposaran activitats i/o pàgines web/apps a través del blog.
– Les fotos de les tasques proposades i ja fetes a casa, s’enviaran al correu electrònic de la tutora.

ED.PRIMÀRIA
– Els equips docents treballaran de forma conjunta, per tal de diversificar les tasques, evitant angoixes familiars. En total seran de tres a quatre tasques setmanals.
– Les tasques estaran pensades per realitzar-les al llarg de la setmana.
– Les tutores, cada dilluns, enviaran les tasques a realitzar en un sol document.
– Les tasques s’hauran de retornar a finals de cada setmana per poder fer-ne el seguiment (les mestres us diran com s’ha de fer).
– Cada infant podrà organitzar-se segons les necessitats familiars.
– S’enviaran enllaços per aquells infants que volen o necessiten fer més feina -de forma voluntària-.
– A través del Whatsapp, facebook i/o la Web del centre, us proposarem alguns reptes familiars -voluntaris- per fer d’aquest confinament uns moments més fàcils i divertits; a més de sentir a tota la comunitat educativa més prop-

Per cursos, es farà a través dels següents canals:
– 1r i 3r: correus electrònics de les famílies.
– 2n: blog d’aula (tasques) i correu electrònic de famílies (seguiment).
– 4rt i 5è: correus electrònics dels infants – l’àrea d’anglès de 4t, a través del classroom-.
– 6è: correus electrònics dels infants/famílies.

IMPORTANT!
No dubteu en contactar amb nosaltres a través de l’email del centre (ceipsantjordi.eivissa@educaib.eu) o mitjançant els correus dels/les mestres.
Recordau que estam a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte, preocupació que tingueu o suggerència que ens pugui servir per millorar la nostra feina.

Volem donar-vos molts d’ànims i acompanyar-vos al llarg d’aquest confinament, no estau sols. Cuidau-vos i esperam poder retrobar-nos ben aviat.

Claustre del CEIP Sant Jordi
…………………………………………………………………………………..
Estimadas familias,
El equipo docente del CEIP Sant Jordi espera que todas las familias que formáis parte de nuestra comunidad educativa, llevéis estos días de confinamiento de la mejor forma posible, tenemos que ser positivos, seguro que saldremos reforzados. Queremos que nuestras palabras sean un mensaje de ánimo y tranquilidad.
Como claustro, hemos valorado nuestro trabajo con el alumnado a lo largo de estos días. En un principio, estaba pensada para quince días de confinamiento. A partir de ahora, haremos pequeños cambios para poder flexibilizarlas i poder realizar un seguimiento sin agobiaros. La situación es nueva para todos/as y el equipo de maestros/as hemos cambiado en tiempo récord nuestra forma de trabajar, nuestra intención es que ningún alumno/a se vea perjudicado/a por esta situación. Por eso, es importante que nos comuniquéis cualquier situación que desconozcamos.
A día de hoy, por orden de la Conselleria, las actividades tienen que ser de refuerzo y/o consolidación. En ningún caso, podemos ampliar temario.
Todas las tareas pretenden ayudar a establecer rutinas de estudio sin convertirse en una situación estresante. Pretendemos acompañaros en estos momentos complicados, aportando ayuda y tranquilidad. Hemos acordado hacerlo de la manera siguiente:

ED.INFANTIL
– Se propondrán actividades y/o páginas web/apps a través del blog.
– Las fotos de las tareas propuestas y ya realizadas en casa, se enviarán al correo electrónico de la tutora.

ED.PRIMÀRIA
– Los equipos docentes trabajarán de forma conjunta, para diversificar las tareas, evitando angustias familiares, en total serán de tres a cuatro tareas semanales.
– Las tareas estarán pensadas para realizar a lo largo de la setmana.
– Las tutoras, cada lunes, enviarán las tareas a realizar en un solo documento.
– Las tareas se tendrán que retornar a finales de cada semana para poder hacer el seguimiento (los maestros/as os dirán com se tiene que hacer).
– Cada niño/a podrá organizarse según necesidades familiares.
– Se enviarán enlaces para aquellos niños que quieren o necesitan realizar más trabajar -de forma voluntaria-.
– A través del Whatsapp, facebook y/o la Web del centro, os propondremos algunos retos familiares -voluntarios-, para hacer de este confinamiento unos momentos más fáciles y divertidos; además de sentir a toda la comunidad educativa más cerca.

Por cursos, se hará a través de los siguientes canales:
– 1º y 3º: correos electrónicos de las familias.
– 2º: blog (tareas) y correo electrónico (seguimiento).
– 4º y 5º: correos electrónicos de los niños/as- área de inglés de 4º, a través del classroom-.
– 6º: correos electrónicos de los niños/as y familias.

¡IMPORTANTE!
No dudéis en contactar con nosotros/as a través del email del centro (ceipsantjordi.eivissa@educaib.eu) o mediante los correos del profesorado.
Recordad que estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda, preocupación que tengáis o sugerencia que nos pueda servir para mejorar nuestro trabajo.

Queremos daros muchos ánimos y acompañaros a lo largo de este confinamiento, no estáis solos. Cuidaros y esperamos poder reencontrarnos muy pronto.

Claustro del CEIP Sant Jordi