QÜESTIONARI FAMÍLIES / CUESTIONARIO FAMILIAS


En breu,  els vostres fills duran un qüestionari a casa per a què l’empleneu (en català o castellà) i després el retorneu al tutor/a.  

Adjuntam la circular de la Conselleria d’Educació i Formació Professional a la qual s’explica la finalitat d’aquest qüestionari (en català i castellà).

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En breve, vuestros hijos traerán un cuestionario a casa para que lo rellenéis (en catalán o castellano) y luego lo devolváis al tutor/a.

Adjuntamos la circular de la Conselleria d’Educació i Formació Professional en la que se explica la finalidad de este cuestionario (en catalán y castellano).

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!