RECAPTACIÓ CURSA SOLIDÀRIA


La setmana passada, el Fons Pitiús de Cooperació -del qual som escola col·laboradora- i Projecto Juntos, varen recollir els sous recaptats a la cursa solidària.
Gràcies a totes les famílies que ho vàreu fer possible.
*************************************************************
La semana pasada, el Fons Pitiús de Cooperació -del cual somos escuela colaboradora- y Proyecto Juntos, recogieron el dinero recaudado en la carrera solidaria.
Gracias a todas las familias que lo hicisteis posible.