RENOVACIÓ PARCIAL CONSELL ESCOLAR


Benvolgudes famílies,

Enguany s’ha de fer una renovació parcial dels representants del consell escolar del centre. Al tauler d’anuncis de l’escola trobareu el cens electoral de pares i mares per a què pogueu comprovar si hi figurau. En cas que detecteu alguna errada, us podeu posar en contacte amb la secretaria del centre.

El dijous 13 d’octubre a les 09:00h a l’entrada de l’escola es farà el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral. 

Us anirem informant al llarg de tot el procés.

Apreciadas familias,

Este año se tiene que hacer una renovación parcial de los representantes del consejo escolar del centro. En el tablón de anuncios del colegio está expuesto el censo electoral de padres i madres para que podáis comprobar si constáis. En caso de detectar algún error, os podéis poner en contacto con la secretaría del centro.

El jueves 13 de octubre a las 9:00 horas, en la entrada del colegio, se hará el sorteo público de los miembros titulares y suplentes de la Junta Electoral.

Os iremos informando a lo largo de todo el proceso.