REUNIÓ CÀTERING S’OLIVERA CURS 2022-2023


Les famílies que en algún moment del curs faran ús del menjador escolar, seria molt important que assisteixin a alguna de les reunions virtuals que farà el Càtering S’Olivera per explicar el funcionament d’aquest servei.

OBJECTIUS REUNIÓ

Explicació nou registres.

Explicació activació nou curs escolar.

Explicació gestió de l´aplicació (informació de pagament, consulta menús, donar d´alta nou responsable, donar d´alta germans, passar de comensal habitual a comensal esporàdic, etc.)

REUNIÓ VIRTUAL PER GOOGLE MEET

Durada 30 minuts.

HORARI

Dimarts, 6 de setembre a les 20.00h.

Dimecres, 7 de setembre a les 20.00h.

Dijous, 08 de setembre a les 20.00h.

LINK

https://meet.google.com/wmo-cxsg-jmj