REUNIONS FAMÍLIES INICI DE CURS AMB TUTORA/TUTOR – REUNIONES FAMILIAS INICIO DE CURSO CON TUTORA/TUTOR


Benvolgudes famílies,

A continuació us informam de les dates i horari de les reunions de les tutores / tutors amb les famílies, que es realitzen a l’inici de curs. Aquestes reunions es duran a terme a les aules corresponents.

 • Educació infantil 3 anys: DIVENDRES 8 DE SETEMBRE (9 hores)
 • Educació infantil 4 anys: DILLUNS 11 DE SETEMBRE (8 hores)
 • Educació infantil 5 anys: DILLUNS 11 DE SETEMBRE (8 hores)
 • 1r i 2n nivell de primària: DIMECRES 13 DE SETEMBRE (8 hores)
 • 3r i 4t nivell de primària: DIJOUS 14 DE SETEMBRE (8 hores)
 • 5è i 6è nivell de primària: DIMARTS 12 DE SETEMBRE (8 hores)

Estimadas familias,

A continuación os informamos de la fecha y la hora de las reuniones de las tutoras / tutores con las familias, que se realizan al inicio de curso. Estas reuniones se llevaran a cabo en las aulas correspondientes.

 • Educació infantil 3 años: VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE (9 horas)
 • Educació infantil 4 años: LUNES 11 DE SEPTIEMBRE (8 horas)
 • Educació infantil 5 años: LUNES 11 DE SEPTIEMBRE (8 horas)
 • 1º y 2º nivel de primaria: MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE (8 horas)
 • 3º y 4º nivel de primaria: JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE (8 horas)
 • 5º y 6º nivel de primaria: MARTES 12 DE SEPTIEMBRE (8 horas)