SUBVENCIÓ AJUNTAMENT


Ens han concedit una subvenció de 2550 euros de la convocatòria d’ajudes per als alumnes d’educació primària i secundària que tenguin alumnat adherit al Programa de Reutilizació de llibres, material didàctic i/o programa d’utilització de tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular, empadronats al nostre municipi, durant el curs 2019-20
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nos han concedido una subvención de 2550 euros de la convocatoria de ayudas para los alumnos de educación primaria y secundaria que tengan alumnado adherido al Programa de Reutilización de libros, material didáctico y/o programa de utilización de tecnologías de el aprendizaje y el conocimiento en el desarrollo curricular, empadronados en nuestro municipio, durante el curso 2019-20