ACTIVITAT LACTÀNCIA AL NOSTRE CENTRE


Per segon any consecutiu hem realitzat aquesta activitat. Els infants s’han mostrat molt interessats i participatius. Gràcies per donar-nos l’oportunitat de compartir dubtes i aprendre.

 

Por segundo año consecutivo hemos realizado esta actividad. Los niños/as se han mostrado muy interesados y participativos. Gracias por darnos la oportunidad de compartir dudas y aprender.