INFORMACIÓ ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2018


 SORTEIG PÚBLIC PER FORMAR PART DE LA JUNTA ELECTORAL.
En aquest sorteig sortirà un pare/mare del cens de famílies, que formarà part de la Junta electoral junt a un mestre/a i la directora del centre.
DIA: 11 d’octubre de 2018
HORA: 13:55 hores
LLOC: Secretaria del Centre

*********************************************************************

– SORTEO PÚBLICO PARA FORMAR PARTE DE LA JUNTA ELECTORAL.
En este sorteo saldrá un padre/madre -del censo de familias-, que formará parte de la Junta Electoral junto a un maestro/a y la directora del centro.
DIA: 11 de octubre de 2018
HORA: 13:55 horas
LUGAR: Secretaria del centro