AJUDES A CENTRES ADHERITS AL PROGRAMA PER EL FINANÇAMENT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA


L’ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha publicat la Resolució provisional d’ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundaria adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-2023 que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia .

Al nostre centre, en concret li han concedit la quantitat de 3.570 Euros