CALENDARI ESCOLAR CURS 2023-2024


Aquest és el calendari escolar pel proper curs 2023-2024 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Encara estan per determinar les dues festes locals que l’Ajuntament de Sant Josep triï per l’any 2024 i els dos dies festius de lliure disposició del centre.


Este es el calendario escolar para el próximo curso 2023-2024 para los centros docentes no universitarios de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Aún faltan por determinar las dos fiestas locales que el Ayuntamiento de Sant Josep elija para el año 2024 y los dos días festivos de libre elección del centro.