CALENDARI ESCOLAR 2018/19


A aquest calendari no hi figuren encara els dos dies no lectius de lliure disposició triats pel centre ni les dues festes locals de l’any 2019.

 

En este calendario aún no aparecen los dos días no lectivos de libre disposición elegidos por el centro ni las dos fiestas locales del año 2019.