INFORMACIÓ REUNIONS FAMÍLIES


INFORMACIÓ REUNIONS D’INICI DE CURS 2018-2019:

Dia: 11 de setembre
– Ed. Infantil ………. 9:30h
– 1r i 2n ……………..10:30h
– 3r i 4t ………………11:30h
– 5è i 6è ……………. 12:30h
Les reunions es realitzaran a cada aula, menys Ed.Infantil 4 anys A i B, que es farà a la sala d’actes.

Es prega no comprar cap tipus de material. Aquesta informació es donarà a la reunió.

INFORMACIÓN REUNIONES DE INICIO DE CURSO 2018-2019:

Día: 11 de septiembre
– Ed. Infantil …………. 9:30h
– 1r i 2n ………………. 10:30h
– 3r i 4t ……………….. 11:30h
– 5è i 6è ……………… 12:30h
Las reuniones se realizarán en cada aula, menos Ed. Infantil 4 años A y B, que se hará en la sala de actos.

Se ruega no comprar ningún tipo de material. Esta información se dará en la reunión.