DIES NO LECTIUS TRIATS PEL CENTRE / DÍAS NO LECTIVOS ELEGIDOS POR EL CENTRO


Us informam que els dies no lectius triats pel centre i consensuats amb els altres centres de la localitat són:

  • 13 d’octubre de 2023 (dia no lectiu de lliure disposició)
  • 4 de març de 2024 (dia no lectiu de lliure disposició)
  • 22 d’abril de 2024 (dia no lectiu en substitució d’una festa local)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Os informamos que los días no lectivos elegidos por el centre y consensuados con los otros centros de la localidad son:

  • 13 de octubre de 2023 (día no lectivo de libre disposición)
  • 4 de marzo de 2024 (día no lectivo de libre disposición)
  • 22 de abril de 2024 (día no lectivo en sustitución de una fiesta local)