LLISTAT PROVISIONAL AJUTS MENJADOR ESCOLAR CURS 2023-2024


La llista provisional dels AJUTS DE MENJADOR per al curs 2023-2024 s’ha publicat al tauler d’anuncis del centre i també la compartim aquí per a què la pogueu consultar. Es poden fer reclamacions fins al dia 1 d’octubre.

La lista provisional de las AYUDAS DE COMEDOR para el curso 2023-2024 se ha publicado en el tablón de anuncios del centro y también la compartimos aquí para que la podáis consultar. Se podrán hacer reclamaciones hasta el dia 1 de octubre.