GRÀCIES APIMA PER LES ESTORES


Gràcies APIMA!
Informar que ens han comprat estores noves per les aules d’Infantil 5 anys, 1r, 2n i l’aula de música.
Els infants estan molt contents.

¡Gracias APIMA!
Informar que nos han comprado alfombras nuevas para las aulas de Infantil 5 años, 1º, 2º y el aula de música.
Los niños están muy contentos.