INFORMACIÓ ESCOLARITZACIÓRecordar que aquest procés encara és provisional, per la qual cosa es poden produir canvis. De fet, ja hi ha canvis en algunes de les dates,…
És important consultar la web:
escolaritzacio.caib.es

HORARI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA
L’equip directiu i l’auxiliar administratiu romandran a l’escola per resoldre qualsevol dubte. L’atenció telefònica serà de 10 a 12 horas, de dilluns a divendres.

Salut i força
L’equip directiu
………………………………………………………………………….

Recordar que este proceso aún es provisional, por lo cual se pueden producir cambios, De hecho, ya hay cambios en algunas de las fechas,…
Es importante consultar la web:
escolaritzacio.caib.es

HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
El equipo directivo y el auxiliar administrativo permanecerán en la escuela para resolver cualquier duda. La atención telefónica será de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

Salud y fuerza
El equipo directivo