PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ ACTUALITZAT


Bon dia famílies!
L’estat d’alarma declarat amb motiu de l’emergència sanitària de la COVID-19 ha suposat la modificació dels processos d’escolarització del curs 2020-21. Amb aquesta finalitat enguany de manera excepcional, la sol·licitud de plaça per adscripció i admissió s’haurà de presentar de manera telemàtica en els processos d’escolarització dels nivells d’infantil, primària, secundària, batxillerat i educació especial.
Per tenir més informació podeu anar al següent enllaç: http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/novetats/
A més a més, adjuntam la imatge del calendari d’aquest procés d’escolarització actualitzat.
———————————————————————————–
¡Buenos dias familias!
El estado de alarma declarado con motivo de la emergencia sanitaria de la COVID-19 ha supuesto la modificación de los procesos de escolarización del curso 2020-21. Con esta finalidad este año de manera excepcional, la solicitud de plaza para la adscripción y admisión se tendrá que presentar de manera telemática en los procesos de escolarización de los niveles de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y educación especial.
Para tener más información podéis ir al siguiente enlace:
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/novetats/
Además, adjuntamos la imagen del calendario de este proceso de escolarización actualizado.