INFORMACIÓ PAGAMENTS INICI DE CURS


Inici de curs superat!

Gràcies a les famílies i infants que ho heu fet més fàcil. Continuarem treballant per millorar els punts dèbils.

Algunes famílies ens heu comunicat que tenieu problemes per realitzar dos pagaments. Si és així, podeu consultar el full adjunt.

Gràcies

…………………………………………………………………………………………………………………..

¡Inicio de curso superado!

Gracias a las familias y niños/as que lo habéis hecho más fácil. Seguiremos trabajando para mejorar los puntos débiles.

Algunas familias nos habéis comunicado que tenías problemas para realizar dos pagos. Si es así, podéis consultar el documento adjunto.

Gracias