INFORMACIÓ SERVEIS DEL CENTRE


– Escola matinera: a partir del 10 de setembre posarem en marxa el servei d’escola matinera, podran accedir al centre els infants que han confirmat a través del qüestionari realitzat per les famílies, que necessiten aquest servei durant tot el curs. La coordinadora repartirà un full entre tots els usuaris del servei on s’explicarà el funcionament del mateix, telèfon de contacte i informació sobre els pagaments. Les famílies interessades esporádicament, podran utilitzar el servei segons aforament. Hauran de contactar amb la coordinadora del servei el dia abans, així es podrà reorganitzar els espais, en cas necessari.

– Menjador escolar: es posarà en marxa a partir del 14 de setembre. Divendres, el servei de càtering s’ha compromès a enviar una carta a totes les famílies usuàries del servei, tan si són fixes com eventuals.

– Transport escolar: es posarà en marxa a partir del 10 de setembre. Demà es penjarà el full d’inscripció de transport escolar a la web del centre i s’enviará per correu electrònic a les persones interesades. Les famílies interessades podran descarregar-ho, signar-lo i entregar-lo al tutor/a. Important: s’ha de cumplir els requisits descrits al full d’inscripció.

Disculpau que la informació es doni amb tan poc temps, sabem que dificulta la vostra organització familiar, però com ja sabeu la conselleria va publicar la resolució el dissabte 5 de setembre.Gràcies per la vostra paciència i comprensió.

L’equip directiu

………………………………………………………………………………………………………………………….

– Escuela matinera: a partir del 10 de septiembre pondremos en marcha el servicio de escuela matinera, podrán acceder al centro los niños/as cuyas famílias han confirmado a través del cuestionario, que necesitan este servicio durante todo el curso. La coordinadora repartirá una carta explicativa entre todos los usuarios/as del servicio donde se explicará el funcionamento del mismo, teléfono de contacto y información sobre los pagos. Las familias interesadas esporádicamente, podrán utilitzar el servicio según aforo. Tendrán que contactar con la coordinadora el día anterior, así se podrán reorganizar los espacios, en caso necesario.

– Comedor escolar: se pondrá en marcha a partir del 14 de septiembre. El viernes, el servicio de cátering se ha comprometido a enviar una carta a todas las familias usuarias del servicio, tanto si son fijas como eventuales.

– Transporte escolar: se pondrá en marcha a partir del 10 de septiembre, Mañana se colgará en la web la hoja de inscripción de transporte escolar y se enviará al correo electrónico de las personas interesadas. Las familias interesadas podrán descargarlo, firmarlo y entregarlo al tutor/a a través de sus hijo/as. Importante: se tienen que cumplir los requisitos descritos en la hoja de inscripción.

Disculpad que la información se dé con tan poco tiempo, sabemos que dificulta vuestra organización familiar, pero como ya sabéis la consellería publicó la resolución, el sábado 5 de septiembre.Gracias por vuestra paciencia y comprensión.

El equipo directivo