LLISTES PROVISIONALS ADMISSIÓ 2024-2025 LISTAS PROVISIONALES ADMISIÓN 2024-2025


S’adjunten les llistes provisionals del procés d’admissió pel curs 2024-2025 amb la puntuació obtinguda. Recordeu que del 13 al 17 de juny es poden presentar reclamacions si es considera que la puntuació obtinguda no és correcte.

Se adjuntan las listas provisionales del proceso de admissión para el curso 2024-2025 con la puntuación obtenida. Recordad que del 13 al 17 de junio se pueden presentar reclamaciones si se considera que la puntuación obtenida no es correcta.