Programa de finançament de llibres de text i material didàctic 2023-2024


L’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, a la proposta de resolució provisional d’ajudes per als centres que imparteixen educaciò primària o secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2023-2024 que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia, ha concedit al CEIP SANT JORDI la quantitat de 4025,00 € (35€ per alumne/a).

El Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia, en la propuesta de resolución provisional de ayudas para los centros que imparten educación primaria o secundaria adheridos al «Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic» para el curso 2023-2024 que tienen alumnado empadronado en el municipio de Sant Josep de Sa Talaia, ha concedido al CEIP SANT JORDI la cantidad de 4025,00€ (35€ por alumno/a).