NOVA INFORMACIÓ A LA WEB


Dins de la informació de l’escola, a l’apartat de serveis hi ha una novetat referent el menjador de l’escola, on apareix l’horari d’aquest i el menú corresponent de cada mes